News Update

News in Asia

Category: Uncategorized

ยาลดความดันโลหิตแบบเม็ดเดี่ยว

Published / by admin

การคัดกรองตรวจจับรักษาและควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมได้เช่นโดยการเยี่ยมพวกเขาที่บ้านให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงไลฟ์สไตล์และส่งยา คำแนะนำการกําหนดถูกตรวจสอบโดยแพทย์ในท้องถิ่นที่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าหน้าที่สุขภาพ 93% ของเวลาผู้ที่อยู่ในกลุ่มแทรกแซงยังได้รับคำปรึกษา (more…)