News Update

News in Asia

Category: cma

เมื่อลูกอ่อนคณิตศาสตร์ ทำอย่างไรดี

Published / by admin

เมื่อลูกอ่อนคณิตศาสตร์ ทำอย่างไรดี ถือเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กไทยเลยทีเดียว สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์แล้วไม่ได้ผล บางคนเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ แต่ในเมื่อคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญต่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับต่างๆมาก คุณพ่อคุณแม่จึงนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะเพียงลูกคุณทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้เยอะก็มีผลต่อคะแนนรวมในการสอบเข้าทันที วันนี้ พี่จุฬาติวเตอร์เดลิเวอรี่ มีเคล็ดลับ 5 วิธีแก้ไข เมื่อลูกอ่อนคณิตศาสตร์ มาฝาก (more…)

คณิตศาสตร์ ใครเป็นผู้คิด แล้วถือกำเนิดมาจากอะไร

Published / by admin

คณิตศาสตร์ ใครเป็นผู้คิด แล้วถือกำเนิดมาจากอะไร ฟังชื่อวิชาคณิตศาสตร์ ก็พูดเลยว่าฟังแล้วชวนครุ่นคิดอย่างบอกไม่ถูก ใครเป็นผู้คิด แล้วถือกำเนิดมาจากอะไร ตอนไหน มีข้อมูลมาให้อ่านกัน สำหรับบทความนี้คงนำเสนอในเชิงให้ทราบพอสังเขป ชวนให้ศึกษา และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อ (more…)