News Update

News in Asia

รวบผู้ค้ากักตุนโก่งราคาหน้ากากอนามัย ฟันคุก 7 ปี

Published / by admin

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จับมือตำรวจลงพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล หลังได้รับร้องเรียนขายหน้ากากอนามัยแพง เจอผู้กระทำผิด 10 ราย ทั้งกักตุน โก่งราคา ส่งดำเนินคดีเอาผิดทันที โทษคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกไปหาข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งกรณีมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงระหว่างวันที่ 5 – 6 ก.พ. 2563 รวม 218 รายปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดตามที่มีการร้องเรียนจริง จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ลาดกระบัง ประเวศ ราชเทวี บางรัก พญาไท และสัมพันธวงศ์ โดยมีทั้งกรณีที่ผู้ค้าหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกักตุนสินค้า ปั่นราคาขายสูงกว่าความเป็นจริง จนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน พฤติกรรมที่ตรวจสอบพบ มีการขายหน้ากากสูงเกินสมควร สร้างความปั่นป่วนในราคาซื้อขาย และบางรายมีสินค้า แต่ปฏิเสธการขาย โดยจะขายให้ในราคาที่ต้องการ ซึ่งได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้ง 10 ราย ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีในกระทงความผิดเกี่ยวกับการสร้างความปั่นป่วนราคาขายให้สูงกว่าความเป็นจริง ในมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้ว